Depremde Kimyasal Maruziyeti ve Önlemler

Üzerinde yaşadığımız dünyanın sağlam olduğu fikrine o kadar alışmışız ki, sallanmaya başlayınca insan aklını yitirecek gibi oluyor.” The Violent Earth kitabından… (Robert Dinwiddie, Simon Lamb, Ross Reynolds)

Yerkabuğu neden sürekli hareket halinde? Amerika Ulusal Deprem Bilgi Merkezi (NEIC) şunları belirtiyor: “Yedi büyük kabuk levhası, birkaç daha küçük levhaya bölünmüştür. Tümü yılda 10 ila 130 milimetre arasında değişen hızlarda, birbirleriyle bağlantılı olarak sürekli hareket halindedir.” Yine aynı merkez depremlerin çoğunun bu levhaların belirlediği dar kuşaklar içinde kaldığını belirtiyor.

“Depremler, doğadaki en güçlü ve yıkıcı kuvvetler arasındadır.” The World Book Encyclopedia’da yer alan bu ifadeyi son günlerde yaşadığımız Maraş merkezli ve Malatya Adıyaman, Hatay, Antep, Adana, Kilis, Diyarbakır’ı da kapsayan ve hala artçıları devam eden depremlerin etkisi ile daha da iyi idrak etmiş bulunuyoruz. Çünkü şiddetli bir depremde açığa çıkan enerji, ilk atom bombasının açığa çıkardığı enerjiden yaklaşık 10 bin kat fazla. Depremin şiddetli etkisini hangi mevsimde ya da günün hangi saatinde daha acı yaşayabileceğimizi de son depremde gece saat 04.17’de uykunun en derin yerinde, kar, tipi ve fırtınayla birlikte deneyimledik.

Depremin fiziksel mekanizmasının anlaşılmasının, depremi oluşturan enerjinin fiziksel değişkenlerinin zaman ve mekanda değişiminin araştırılmasıyla mümkün olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Depremin fizikokimyasal yapısına baktığımızda; depremi oluşturan enerji kaynağı başta olmak üzere, tektonik (Jeolojik yapı) özgeçmiş, yırtılma (kırılma) ve tetiklenme mekanizması gibi değişkenlerin direkt olarak etkisinde olduğunu görürüz. Bu nedenle, bu enerji, sinerji değişkenlerinin zamanında ve mekanında birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Birbirinden bağımsız, değişkenlerin tek başına zaman ve mekanda irdelenmesinin hiçbir sistematik yararı olmadığı gibi; bu türden fizikokimyasal bakış çok çözümlüdür, tek çözüm niteliğinde değildir. (1).

Deprem mekanizmasının mekan boyutunda fiziği

Depremi oluşturan fiziki mekanizmanın her şeyden önce bir enerji dönüşümü olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle, yeraltında değişik fiziksel ve jeolojik nedenlerle biriken potansiyel enerjinin, plakaların kırılma mekanizması yardımıyla aniden kinetik enerjiye dönüşmesi deprem dalgalarının yayılabilmesinin temel enerji kaynağını oluşturmaktadır. Bu fiziki bakış açısını, herhangi bir enerji türü ile işleyen bir makine fikri ile örtüştürerek, bir deprem makinesi fikrini düşünmek pekala mümkündür. Bu fikir halihazırda sismolojide (deprem bilim) ilk kez Kasahara (1969) tarafından literatüre eklenmiştir. Ancak bu türden bir deprem makinesi benzeşimi (simülasyonu) ve bu makinenin işleyişiyle, deprem mekanizmasının aslında mekan boyutunda fiziki işleyişinin anlaşılması mümkündür.

Yeraltındaki plaka kütlelerinin konumlarının değişmesi sonucunda deprem meydana gelir. Bu sürekli olağan bir harekettir. Çoğu zaman ortaya çıkan şok dalgaları yeryüzünde hissedilecek kadar güçlü olmamakla birlikte, bir sismograf tarafından saptanıp kaydedilebilirler. Ancak kimi zaman bu kütle yeryüzünü şiddetli şekilde sarsacak kadar kırılır ve hareket eder.

Neden yer sürekli hareket halinde?

Fakat yerkabuğu neden sürekli hareket halinde? Amerika Ulusal Deprem Bilgi Merkezi (NEIC) şunları belirtiyor: “Levha tektoniği kuramı buna bir açıklama sağlamaktadır; bu kavram yer bilimlerinin dayandığı düşünüşü tamamıyla değiştirdi. Şimdi anlaşılmıştır ki yedi büyük kabuk levhası, birkaç daha küçük levhaya bölünmüştür. Tümü yılda 10 ila 130 milimetre arasında değişen hızlarda, birbirleriyle bağlantılı olarak sürekli hareket halindedir.” Yine aynı merkez depremlerin çoğunun bu levhaların belirlediği dar kuşaklar içinde kaldığını belirtiyor. Büyük depremlerin yüzde 90’ı bu tür yerlerde ortaya çıkıyor.

Büyüklük ve şiddet

Bir depremin ciddiyeti onun büyüklüğü (magnitüdü) ya da şiddetiyle ölçülür. Charles Richter 1930’larda depremlerin büyüklüğünü ölçmek için bir ölçek geliştirmiştir. Sismik araştırma istasyonlarının sayısı arttıkça Richter’in fikrine dayanan yeni ölçekler geliştirilmiştir. Örneğin, moment magnitüd adı verilen ölçek depremin kaynağında açığa çıkan enerjiyi ölçer.

Tabii, bu ölçekler her zaman bir depremin yol açtığı yıkımın derecesini göstermez. Örneğin, Haziran 1994’te Bolivya’nın kuzeyinde görülen depremi ele alalım; 8,2 büyüklüğündeki bu depremde sadece beş kişinin öldüğü kaydedildi. Ancak 1976’da Tangshan’daki (Çin) 8,0 büyüklükteki deprem yüz binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Ülkemizde AFAD verilerine göre Kahramanmaraş merkezli 7.4 ve 7.6 şiddetli depremlerin sonucundaki can kaybı ise maalesef 40 binin üzerinde.

Bir depremin neden olduğu şunlara bağlıdır:

• büyüklük

• yoğunluk ve süre

• yerel jeoloji

• meydana geldiği günün saati

• bina ve endüstriyel tesis tasarımı ve malzemeleri

• uygulamaya konan risk yönetimi önlemleri

Dünya sağlık örgütü (WHO) deprem raporuna göre, depremin bıraktığı enkaz hacmi, diğer büyük felaketlerle karşılaştırıldığında bile gerçekten çok büyük olduğu rapor edildi ve gözlendi. Birleşmiş Milletler, felaketin 1999’daki son büyük Türkiye depreminden en az 10 kat daha fazla moloz ürettiğini tahmin ediyor. Yıkılan binalardan salınan devasa toz bulutlarının nehirlere ve bitkilere, akciğerlere ve organlara zehir taşıdığını ve önümüzdeki yıllarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyebiliriz.

Asbest, silika, cıva ve kurşun, Şubat ayında iki ülkede 54.000’den fazla insanın ölümüne neden olan büyük depremlerin saldığı binlerce toksin arasında yer almaktadır.

Çok sayıda görgü tanığı raporuna ve televizyon görüntülerine göre, birçok yerde insanlar dağları enkazdan temizlemek için koştu ve ayrım gözetmeksizin binaların içindekileri boşalttı.

Toksik kirlenmenin bir “ikincil felaketinin” depremlerin kendisinden bile daha şiddetli olabileceği bir çok yayın organında yayınlarak insanları paniğe sevk etmeden önlemleri alabiliriz.

DEPREMİN KİMYASAL ETKİSİ

Sanayi sitelerinde, mekanizmalar kimyasal salınım şunları içerir: boru hatları yırtılması ve bağlantı flanşları; burkulma ve depolama kaplarının yırtılması; sıvı çalkalama (yapısal bütünlüğünü tehlikeye atan dolu veya neredeyse dolu tanklar) tank kabuğu hasarına ve çökmesine yol açar;. Bu durum özellikle  güç kaynağına hasar verebilir ve  güvenliği etkilerse ciddi zararlar verebilir. Bunun için  sıcaklık  ve basınç monitörleri ve kontrol valfleri gibi önlemler alınabilir.

Temizleme işlemleri asbestli çimentodan elde edilen asbest lifleri serbest bırakmayla sonuçlanabilir

Bu malzeme birçok ülkede yaygın olarak çatı ve borularda özellikle kullanılmaktadır.

Düşmüş veya hasar görmüş yapıların bilinçsiz kesme parçalama işlemleri ile afet sonrası atıkların kontrolsüz yakılması,  serbest kalan hareketli asbestli çimento havaya zararlı toksik ve tahriş edici duman oluşumuna neden olabilir.

Depoların varlığında  ve diğer depolama siteleri, düşen yapılar tarafından daha küçük varil, fıçı ve çuval gibi kaplar içeren kimyasallar devrilerek zarar görebilir

Bu durum kimyasalların toksik oluşumu ile karıştırılması reaksiyon ürünleri veya yangın veya patlama kimyasal salınımına neden olabilir.

örneğin depremler yakıtın tutuşmasından kaynaklanan depolama tankı içerikleri ve gaz şebekesinin kırılması gibi durumlar sebep olabilir.

Akaryakıt depolarında çıkan yangınlar kimyasal serbest bırakarak birkaç gün yanarak zehirli yanma ürünleri  ortamı uzun süre havalandırmak ve gaz maskesiz dolaşmamak gerekir. Yangınlarda

binalar büyük miktarda  fiberglas izolasyondan elde edilen lifler toz ve asbest yayabilir

RİSK ÖLÇÜMÜ

1. sağlık risklerini değerlendirmek ve uygun risk yönetimi önlemlerini belirlemek için

Potansiyel olarak etkilenen tehlikeli binalar hakkında bilgi edinin.

2. Kazaya karışan kimyasalları tanımlayın: bir kaza olup olmadığını kontrol edin.

Bölgede envanter mevcuttur, örn. Bina, site acil durum planında; yoksa ,

Flash çevresel değerlendirme aracı ile tehlike bilgi ile işaretli etiketleri bulalım

3. Maruz kalan kişilerden elde edilebilecek herhangi bir klinik bilgiyi bazı kimyasalların  ve  kimyasal grupların  tanımlanmasına yardımcı olabileceğinden toplayın ve değerlendirin.

4. Uygulanabilirse, çevresel verilerin toplanmasını ve analizini organize edin.

Tanımlamak ve ölçmek için numuneler (hava, toprak, su, ekinler) kimyasallarla kontaminasyon ölçebiliriz.  Bu bilgi özellikle  iyileşme aşamasında yardımcı olur.

MARUZİYETİN ENGELLENMESİ

1. Risk değerlendirmelerine dayanarak, ilgili taraflara gerektiği şekilde tavsiyelerde bulunun.

sivil savunma, afad ve diğer resmi olarak görevlendirilen ekipler, aşağıdakilere ihtiyaç duyar:

• sınırlama önlemleri

• Toksik ajandan etkilenmiş olabilen sitelere erişim kısıtlamaları

• Kişisel koruyucu ekipman (KKE) ihtiyacı

• Etkilenenler için yerinde barınma veya tahliye tavsiyeleri

2. Temizlik ve kurtarma operasyonlarına katılan kişilerin

KKE ile yeterli donanıma sahip ve bunların farkında  kimyasal dökülme olasılığı.

3. Kimyasal olarak maruz kalan  bireyleri dekontamine etmek için tesisler düzenlenmeli

4. Kamuoyuna ihtiyati tedbirlerle ilgili olarak   kapsamlı bilgi sağlayın

TIBBİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SÜRECİ

1. Kimyasallara maruz kalan kişilerin dekontamine edildiğinden emin olun

sağlık kuruluşuna girmeden önce.

2. Kimyasal olarak kirlenmiş bireyleri yönetirken, Sağlık personelinin Personel koruma alet ve ekipmanı  giyme prosedürlerini takip etmesini sağlayın

3. Triyaj ve hasta değerlendirmesi yapın. Kimyasal yaralanmalara veya zehirlenme travmatik yaralanmalarla karıştırılabilir dikkat etmek gerek

4. Kimyasallara maruz kalmanın yönetimi konusunda bir uzmandan tavsiye alın. varsa zehir merkezi.

5. Spesifik tıbbi tedavi gerekli. (örn. antidot tedavisi) sağlayın.

6. Kimliği belirlemek için kimyasal olarak maruz kalan kişilerden (ilk müdahale ekipleri dahil) biyolojik numune alma ihtiyacını göz önünde bulundurun. ve mümkünse maruziyeti ölçün.

7. Maruz kalan tüm bireyleri kaydedin ve yeterli belgeleme sağlayın ve uzun süreli takibe ihtiyaç olması durumunda kayıt tutmak gerek.

8. İlk müdahaleden sonra çevrede önlemlerin alındığından emin olunmalı.

Dolaylı kimyasal etkileri önlemek için geri kazanım aşaması ve uzun vadeli maruz için ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlamak

RİSK VE KRİZ YÖNEYİMİ 

1. Gerektiğinde güncellenen bilgileri halka, ilk müdahale ekiplerine ve karar vericilere kimyasal ve diğer olaydan kaynaklanan tehlikeler. Halkın olduğundan emin olun hakkında bilgilendirildi:

• Natech olay(lar)ı Natech olayları (Natural Hazard Triggering Technology Disasters), (Doğal hasar verici felaketleri (kasırga, sel, deprem, tsunami gibi doğal olayların neden olduğu endüstriyel kazalardır.

• sorumlu kişi kim

• ne yapılıyor

• ilgili kimyasalların doğası ve tehlikeleri

• bireylerin kendilerini ailelerini ve varlıklarını korumak için ne yapmaları gerektiği

• ne zaman tıbbi yardım alınmalı

• daha fazla bilgi nasıl alınır.

2. Bazı belirli sağlık koruma önlemleri şunları içerir:

• Karbon monoksit zehirlenmesinin önlenmesi

• Temizlik sırasında alınacak önlemler, örn. kişisel koruyucu kullanımı

ekipman, kesme ekipmanının güvenli kullanımı,

asbestli çimento, vb

depremlerin oluşturdukları zarar can ve mal kaybının yanında gelecekte neden olabilecek akciğer hastalıklarının ve olası kanserin önlenmesi için çalışmaların bu minvalde yapılması konusunda bilim insanlarımızla beraber yapılacak çalışmaların önemi büyüktür.

Kaynaklar:

1. Gates AE, Ritchie D. Encyclopedia of earthquakes and volcanoes. 3rd edition. New York: Facts On File Inc; 2007.

2. Krausmann E, Renni E, Campedel M, Cozzani V. Industrial accidents triggered by earthquakes, floods and lightning: lessons learned from a database analysis. Natural Hazards. 2011;59:285–300. doi: 10.1007/s11069-011- 9754-3.

3. Doocy S, Daniels A, Packer C, Dick A, Kirsch TD. The human impact of earthquakes: a historical review of events 1980-2009 and systematic literature review. PLoS Currents Disasters. 2013 Apr 16; Edition 1. doi: 10.1371/currents. dis.67bd14fe457f1db0b5433a8ee20fb833 (http://currents.plos.org/disasters/article/the-human- impact-of- earthquakes-from1980-2009- a-historical- review-of- events-1980- 2009-andsystematic-literature- review/, accessed 7 July 2017).

4. Measurement of an earthquake through its magnitude. In:Seismology Research Centre [website]. Victoria: Seismology Research Centre; 2017 (http://www.src.com.au/earthquake- size/, accessed 7 July 2017).

5. The Modified Mercalli Intensity Scale. In: Earthquakes HazardProgram, US Geological Survey [website]. Reston (VA): US Geological Survey; 2017 (http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/mercalli.php,accessed 7 July 2017).

6. Young S, Balluz L, Malilay J. Natural and technologic hazardous material releases during and after natural disasters: a review. Science of the Total Environment. 2004;322(1–3):3–20 (http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(03)00446- 7 , accessed 7 July2017).

7. Girgin S. The Natech events during the 17 August 1999 Kocaeli earthquake: aftermath and lessons learned. Natural Hazards and Earth System Sciences. 2011;11:1129–40. doi:10.5194/nhess-11- 1129-2011 (http://www.nat-hazards- earth-syst- sci.net/11/1129/2011/nhess-11- 1129-2011.pdf, accessed 7 July 2017).

8. Lindell MK, Perry RW. Hazardous materials releases in the Northridge earthquake: implications for seismic risk assessment. Risk Analysis. 1997;17:147–56. doi: 10.1111/j.1539-6924.1997.tb00854.x.

9. Cruz AM, Steinberg LJ, Vetere Arellano AL, Nordvik J-P, Pisano F. State of the art in Natech risk management. Ispra: European Commission Joint Research Centre; 2004 (EC JRC, UN ISDR EUR 21292 EN. http://www.unisdr.org/files/2631_FinalNatechStateofthe20Artcorrected.pdf, accessed 7 July 2017).

10. Krausmann E, Cruz AM, Salzano E. Natech risk assessment and management: reducing the risk of natural-hazard impact on hazardous installations. Amsterdam: Elsevier; 2017.

11. A brief guide to asbestos in emergencies: safer handling and breaking the cycle. Geneva: Shelter Centre and ProAct Network; 2009 (http://www.humanitarianlibrary.org/resource/brief-guideasbestos-emergencies- safer-handling- breaking-cycle- 0, accessed 7 July 2017).

12. Bridgman, Stephen A. Lessons learnt from a factory fire with asbestos-containing fallout. Journal of Public Health. 1999;21(2):158–65 (http://jpubhealth.oxfordjournals.org/content/21/2/158.full.pdf, accessed 7 July 2017).

13. Shrubsole D. Natural disasters and public health issues: a review of the literature with a focus on the recovery period. Institute for Catastrophic Loss Reduction (ICLR) Research Paper Series No. 4; Toronto: ICLR; 1999 (http://www.iclr.org/images/Natural_Disasters_and_Public_Health_Issues.pdf, accessed 7 July 2017).

14. Iqbal S, Clower JH, Hernandez SA, Damon SA, Yip FY. A review of disaster-related carbon monoxide poisoning: surveillance, epidemiology, and opportunities for prevention. American Journal of Public Health. 2012;102(10):1957–63. doi: 10.2105/AJPH.2012.300674 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490658/pdf/AJPH.2012.300674.pdf, accessed 7 July 2017).

15. Hasegawa A, Ohira T, Maeda M, Yasumura S, Tanigawa K. Emergency responses and health consequences after the Fukushima accident: evacuation and relocation. Clinical Oncology. 2016,28:237–44 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0936655516000054, accessed 7 July 2017).

16. Flash environmental assessment tool (FEAT 2.0): pocket guide. Geneva: United Nations Environment Programme/Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Joint Unit; 2017 (http://www.eecentre.org/?p=1596, accessed 7 July 2017).