Aysun Bay Karabulut Deprem Sonrası Kimyasal Etkilere Dikkat Çekti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Aysun deprem sonrası kimyasal etkilere ve önlemlere yönelik makale kaleme aldı.

Depremde Kimyasal Maruziyeti ve Önlemler

Üzerinde yaşadığımız dünyanın sağlam olduğu fikrine o kadar alışmışız ki, sallanmaya başlayınca insan aklını yitirecek gibi oluyor.” The Violent Earth kitabından… (Robert Dinwiddie, Simon Lamb, Ross Reynolds)
Yerkabuğu neden sürekli hareket halinde? Amerika Ulusal Deprem Bilgi Merkezi (NEIC) şunları belirtiyor: “Yedi büyük kabuk levhası, birkaç daha küçük levhaya bölünmüştür. Tümü yılda 10 ila 130 milimetre arasında değişen hızlarda, birbirleriyle bağlantılı olarak sürekli hareket halindedir.” Yine aynı merkez depremlerin çoğunun bu levhaların belirlediği dar kuşaklar içinde kaldığını belirtiyor.
“Depremler, doğadaki en güçlü ve yıkıcı kuvvetler arasındadır.” The World Book Encyclopedia’da yer alan bu ifadeyi son günlerde yaşadığımız Maraş merkezli ve Malatya Adıyaman, Hatay, Antep, Adana, Kilis, Diyarbakır’ı da kapsayan ve hala artçıları devam eden depremlerin etkisi ile daha da iyi idrak etmiş bulunuyoruz. Çünkü şiddetli bir depremde açığa çıkan enerji, ilk atom bombasının açığa çıkardığı enerjiden yaklaşık 10 bin kat fazla. Depremin şiddetli etkisini hangi mevsimde ya da günün hangi saatinde daha acı yaşayabileceğimizi de son depremde gece saat 04.17’de uykunun en derin yerinde, kar, tipi ve fırtınayla birlikte deneyimledik.
Depremin fiziksel mekanizmasının anlaşılmasının, depremi oluşturan enerjinin fiziksel değişkenlerinin zaman ve mekanda değişiminin araştırılmasıyla mümkün olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Depremin fizikokimyasal yapısına baktığımızda; depremi oluşturan enerji kaynağı başta olmak üzere, tektonik (Jeolojik yapı) özgeçmiş, yırtılma (kırılma) ve tetiklenme mekanizması gibi değişkenlerin direkt olarak etkisinde olduğunu görürüz. Bu nedenle, bu enerji, sinerji değişkenlerinin zamanında ve mekanında birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Birbirinden bağımsız, değişkenlerin tek başına zaman ve mekanda irdelenmesinin hiçbir sistematik yararı olmadığı gibi; bu türden fizikokimyasal bakış çok çözümlüdür, tek çözüm niteliğinde değildir. (1).
. Deprem mekanizmasının mekan boyutunda fiziği
Depremi oluşturan fiziki mekanizmanın her şeyden önce bir enerji dönüşümü olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle, yeraltında değişik fiziksel ve jeolojik nedenlerle biriken potansiyel enerjinin, plakaların kırılma mekanizması yardımıyla aniden kinetik enerjiye dönüşmesi deprem dalgalarının yayılabilmesinin temel enerji kaynağını oluşturmaktadır. Bu fiziki bakış açısını, herhangi bir enerji türü ile işleyen bir makine fikri ile örtüştürerek, bir deprem makinesi fikrini düşünmek pekala mümkündür. Bu fikir halihazırda sismolojide (deprem bilim) ilk kez Kasahara(1969) tarafından literatüre eklenmiştir. Ancak bu türden bir deprem makinesi benzeşimi (simülasyonu) ve bu makinenin işleyişiyle, deprem mekanizmasının aslında mekan boyutunda fiziki işleyişinin anlaşılması mümkündür.
Yeraltındaki plaka kütlelerinin konumlarının değişmesi sonucunda deprem meydana gelir. Bu sürekli olağan bir harekettir. Çoğu zaman ortaya çıkan şok dalgaları yeryüzünde hissedilecek kadar güçlü olmamakla birlikte, bir sismograf tarafından saptanıp kaydedilebilirler. Ancak kimi zaman bu kütle yeryüzünü şiddetli şekilde sarsacak kadar kırılır ve hareket eder.
Neden yer sürekli hareket halinde?
Fakat yerkabuğu neden sürekli hareket halinde? Amerika Ulusal Deprem Bilgi Merkezi (NEIC) şunları belirtiyor: “Levha tektoniği kuramı buna bir açıklama sağlamaktadır; bu kavram yer bilimlerinin dayandığı düşünüşü tamamıyla değiştirdi. Şimdi anlaşılmıştır ki yedi büyük kabuk levhası, birkaç daha küçük levhaya bölünmüştür. Tümü yılda 10 ila 130 milimetre arasında değişen hızlarda, birbirleriyle bağlantılı olarak sürekli hareket halindedir.” Yine aynı merkez depremlerin çoğunun bu levhaların belirlediği dar kuşaklar içinde kaldığını belirtiyor. Büyük depremlerin yüzde 90’ı bu tür yerlerde ortaya çıkıyor.
Büyüklük ve şiddet
Bir depremin ciddiyeti onun büyüklüğü (magnitüdü) ya da şiddetiyle ölçülür. Charles Richter 1930’larda depremlerin büyüklüğünü ölçmek için bir ölçek geliştirmiştir. Sismik araştırma istasyonlarının sayısı arttıkça Richter’in fikrine dayanan yeni ölçekler geliştirilmiştir. Örneğin, moment magnitüd adı verilen ölçek depremin kaynağında açığa çıkan enerjiyi ölçer.
Tabii, bu ölçekler her zaman bir depremin yol açtığı yıkımın derecesini göstermez. Örneğin, Haziran 1994’te Bolivya’nın kuzeyinde görülen depremi ele alalım; 8,2 büyüklüğündeki bu depremde sadece beş kişinin öldüğü kaydedildi. Ancak 1976’da Tangshan’daki (Çin) 8,0 büyüklükteki deprem yüz binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Ülkemizde AFAD verilerine göre Kahramanmaraş merkezli 7.4 ve 7.6 şiddetli depremlerin sonucundaki can kaybı ise maalesef 40 binin üzerinde.

Bir depremin neden olduğu şunlara bağlıdır:
• büyüklük
• yoğunluk ve süre
• yerel jeoloji
• meydana geldiği günün saati
• bina ve endüstriyel tesis tasarımı ve malzemeleri
• uygulamaya konan risk yönetimi önlemleri
Dünya sağlık örgütü (WHO) deprem raporuna göre, depremin bıraktığı enkaz hacmi, diğer büyük felaketlerle karşılaştırıldığında bile gerçekten çok büyük olduğu rapor edildi ve gözlendi. Birleşmiş Milletler, felaketin 1999’daki son büyük Türkiye depreminden en az 10 kat daha fazla moloz ürettiğini tahmin ediyor. Yıkılan binalardan salınan devasa toz bulutlarının nehirlere ve bitkilere, akciğerlere ve organlara zehir taşıdığını ve önümüzdeki yıllarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyebiliriz.
Asbest, silika, cıva ve kurşun, Şubat ayında iki ülkede 54.000’den fazla insanın ölümüne neden olan büyük depremlerin saldığı binlerce toksin arasında yer almaktadır.
Çok sayıda görgü tanığı raporuna ve televizyon görüntülerine göre, birçok yerde insanlar dağları enkazdan temizlemek için koştu ve ayrım gözetmeksizin binaların içindekileri boşalttı.
Toksik kirlenmenin bir “ikincil felaketinin” depremlerin kendisinden bile daha şiddetli olabileceği bir çok yayın organında yayınlarak insanları paniğe sevk etmeden önlemleri alabiliriz.
DEPREMIN KIMYASAL ETKISI
Sanayi sitelerinde, mekanizmalar kimyasal salınım şunları içerir: boru hatları yırtılması ve bağlantı flanşları; burkulma ve depolama kaplarının yırtılması; sıvı çalkalama (yapısal bütünlüğünü tehlikeye atan dolu veya neredeyse dolu tanklar) tank kabuğu hasarına ve çökmesine yol açar;. Bu durum özellikle güç kaynağına hasar verebilir ve güvenliği etkilerse ciddi zararlar verebilir. Bunun için sıcaklık ve basınç monitörleri ve kontrol valfleri gibi önlemler alınabilir.
Temizleme işlemleri asbestli çimentodan elde edilen asbest lifleri serbest bırakmayla sonuçlanabilir
Bu malzeme birçok ülkede yaygın olarak çatı ve borularda özellikle kullanılmaktadır.
Düşmüş veya hasar görmüş yapıların bilinçsiz kesme parçalama işlemleri ile afet sonrası atıkların kontrolsüz yakılması, serbest kalan hareketli asbestli çimento havaya zararlı toksik ve tahriş edici duman oluşumuna neden olabilir.
Depoların varlığında ve diğer depolama siteleri, düşen yapılar tarafından daha küçük varil, fıçı ve çuval gibi kaplar içeren kimyasallar devrilerek zarar görebilir
Bu durum kimyasalların toksik oluşumu ile karıştırılması reaksiyon ürünleri veya yangın veya patlama kimyasal salınımına neden olabilir.
örneğin depremler yakıtın tutuşmasından kaynaklanan depolama tankı içerikleri ve gaz şebekesinin kırılması gibi durumlar sebep olabilir.
Akaryakıt depolarında çıkan yangınlar kimyasal serbest bırakarak birkaç gün yanarak zehirli yanma ürünleri ortamı uzun süre havalandırmak ve gaz maskesiz dolaşmamak gerekir. Yangınlarda
binalar büyük miktarda fiberglas izolasyondan elde edilen lifler toz ve asbest yayabilir

RİSK ÖLÇÜMÜ
1. sağlık risklerini değerlendirmek ve uygun risk yönetimi önlemlerini belirlemek için
Potansiyel olarak etkilenen tehlikeli binalar hakkında bilgi edinin.
2. Kazaya karışan kimyasalları tanımlayın: bir kaza olup olmadığını kontrol edin.
Bölgede envanter mevcuttur, örn. Bina, site acil durum planında; yoksa ,
Flash çevresel değerlendirme aracı ile tehlike bilgi ile işaretli etiketleri bulalım
3. Maruz kalan kişilerden elde edilebilecek herhangi bir klinik bilgiyi bazı kimyasalların ve kimyasal grupların tanımlanmasına yardımcı olabileceğinden toplayın ve değerlendirin.
4. Uygulanabilirse, çevresel verilerin toplanmasını ve analizini organize edin.
Tanımlamak ve ölçmek için numuneler (hava, toprak, su, ekinler) kimyasallarla kontaminasyon ölçebiliriz. Bu bilgi özellikle iyileşme aşamasında yardımcı olur.
MARUZİYETİN ENGELLENMESİ
1. Risk değerlendirmelerine dayanarak, ilgili taraflara gerektiği şekilde tavsiyelerde bulunun.
sivil savunma, afad ve diğer resmi olarak görevlendirilen ekipler, aşağıdakilere ihtiyaç duyar:
• sınırlama önlemleri
• Toksik ajandan etkilenmiş olabilen sitelere erişim kısıtlamaları
• Kişisel koruyucu ekipman (KKE) ihtiyacı
• Etkilenenler için yerinde barınma veya tahliye tavsiyeleri
2. Temizlik ve kurtarma operasyonlarına katılan kişilerin
KKE ile yeterli donanıma sahip ve bunların farkında kimyasal dökülme olasılığı.
3. Kimyasal olarak maruz kalan bireyleri dekontamine etmek için tesisler düzenlenmeli
4. Kamuoyuna ihtiyati tedbirlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi sağlayın